• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
 • Kielce
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aktualności

 • Kontrola NIK zakończona pozytywnie

  14 06 2010

  Kontrola NIK zakończona pozytywnie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła w dniach 19 kwietnia do 28 maja 2010r. kontrolę projektu w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z Wystąpieniem Pokontrolnym z dnia 14 czerwca br., Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Urzędu Miasta Kielce.

 • Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego

  02 06 2010

  Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego Ireneusz Lajs na rozbiórkę budynków zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja 71 i Zagnańskiej 74 w ramach zadania "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

 • Uroczystość poświęcenia nowo zakupionych autobusów

  28 05 2010

  Uroczystość poświęcenia nowo zakupionych autobusów Uroczystość poświęcenia kolejnych, nowo zakupionych autobusów marki Solaris, odbyła się dziś w siedzibie MPK przy ul. Jagiellońskiej 92 w Kielcach. Solarisy zakupione zostały w ramach projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi...

 • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania 3

  27 05 2010

  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania 3 W dniu dzisiejszym Beneficjent uzyskał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania 3 – Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów) – Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zagórskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 • Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej

  25 05 2010

  Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadził w dniach 25 marca do 28 kwietnia 2010 kontrolę projektu. Zgodnie z Wynikiem Kontroli z dnia 25 maja br. Urząd Kontroli Skarbowej nie stwierdził żadnych uchybień oraz pozytywnie ocenił realizację projektu przez Beneficjenta.