• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wniosek o płatność końcową zatwierdzony przez PARP

09.06.2016

2 czerwca 2016r. PARP zatwierdził 35 wniosek o płatność, będący wnioskiem o płatność końcową przeszedł pozytywna ocenbę formalną o merytoryczną. Wniosek obejmował całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości ponad 33 mln. zł.

Powrót