• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 9

Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej (KKM).

System Kieleckiej Karty Miejskiej wraz z infrastrukturą Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym na potrzeby prawidłowego i optymalnego funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wprowadzenie systemu karty miejskiej w transporcie publicznym umożliwia zastąpienie tradycyjnych biletów okresowych i częściowo biletów jednorazowych nowym nośnikiem informacji.

E-karta jest to bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Kielcach.

E-karty występuje w dwóch rodzajach:

1. Jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych. E-karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu użytkowników.
2. Jako karta spersonalizowana (imienna), będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych. E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-karcie

Zobacz stronę Kieleckiej Karty Miejskiej.
 

Powrót