• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 6

Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami.

Inwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części miasta, na terenie zabudowy jedno- i wielorodzinnej wraz z obiektami usługowo-handlowymi. Przy ulicy Massalskiego jest zlokalizowany nowo wybudowany minidworzec, w ramach Zadania nr 2 niniejszego Projektu.

Zadanie obejmuje budowę bus-pasów oraz przebudowę skrzyżowania wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Alei J. Szajnowicza – Iwanowa i ul. Massalskiego.
 

Powrót