• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty powiązane

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej” – projekt planowany do realizacji ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu 44.709.183,87 zł w tym Fundusze UE 26.815.310,32 zł. W dniu 23 października 2008r. podpisana została pre-umowa dla w/w projektu. Realizacja projektu planowana jest w latach 2010-2011.
  2. Rozwój Infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)” - projekt zrealizowany w latach 2005-2007 ze środków EFRR w ramach ZPORR. Wartość projektu wynosiła 13.860.469,28 zł, w tym: Fundusze UE 10.358.489,45 zł.
  3. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” - projekt planowany do realizacji ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu 71.353.885,24 zł w tym Fundusze UE 42.811.731,13 zł. W dniu 6 maja 2009r. podpisana została pre-umowa dla w/w projektu. Realizacja projektu planowana jest w latach 2010-2011.
 

Przedstawione powyżej projekty wraz projektem „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” (w części dotyczącej Zad. 1) są ze sobą bezpośrednio powiązane i tworzą ciąg komunikacyjny na drodze wojewódzkiej nr 762.

Powrót