• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 8

Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego.

Zadanie 8.1. Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na Bukówce w południowo-wschodniej części Kielc. Przystanek w chwili obecnej nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczeństwo pasażerów wychodzących z pojazdów komunikacji miejskiej oraz nie posiada miejsc postojowych dla autobusów.

Zadanie 8.2. Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach
Projektowana pętla autobusowa znajduje się w północno-wschodniej części Kielc w dzielnicy „Osiedle na Stoku” przy ul. Sikorskiego.Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej pętli autobusowej, przystanków oraz budowie pasa włączenia wraz z zatoką autobusową przy ul. Sikorskiego oraz przebudowie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem pętli.

Powrót