• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 10

Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny.

Aktualnie Gmina Kielce dysponuje 40 szt. nowoczesnych autobusów wyposażonych już w monitoring wizyjny.

Dzięki realizacji zadania 10, Gmina zamierza doposażyć w taki monitoring pozostałe autobusy komunikacji publicznej.

Każdy autobus będzie wyposażony w kamery, rejestrator oraz monitor dla kierowcy.

Korzyści:
• Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców
• Zmniejszenie zagrożenia dewastacją i aktami wandalizmu
• Poprawa wizerunku i konkurencyjności komunikacji miejskiej
 

Powrót