• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 13

Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.

Planowana inwestycja znajduje się w północnej części miasta Kielce. Ulica Olszewskiego rozpoczyna sie na skrzyżowaniu z ul. Łódzką, a koniec zlokalizowany jest w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego. Zadanie zakłada rozbudowę jezdni o dodatkowy pas ruchu (strona północna) dla autobusów komunikacji zbiorowej wraz z przebudową pętli autobusowej.

Powrót