• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 1

Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Zadanie obejmuje:

  • budowę węzła drogowego między ulicami: Żelazną – 1-go Maja – Zagnańską, wraz z przebudową ul. Zagnańskiej na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Jesionowej,
  • przebudowę Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wraz z ul. Czarnowską,
  • przebudowę niezbędnych fragmentów przyległych do obszaru inwestycji ulic,
  • budowę i przebudowę odwodnienia, oświetlenia oraz sieci i urządzeń technicznych.

Zobacz zadanie na mapie miasta

Zobacz film: Budowa węzła Żelazna rozpoczęta

Galeria zdjęć

Powrót