• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 7

Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego) w północno-wschodniej części miasta. Na przedmiotowym odcinku istniejący ciąg dróg stanowi drogę krajową nr 73.

Przedmiotowa inwestycja została podzielona na odcinki: ul. Tarnowska, ul. Źródłowa (odc.1), ul. Źródłowa (odc.2), ul. Źródłowa (odc. 3), al. Solidarności (odc. 1), al. Solidarności (odc. 2).

Wykonanie bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska – Źródłowa – Al. Solidarności jest niezbędne dla zachowania prawidłowej płynności ruchu komunikacji miejskiej. Wymieniony odcinek jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót