• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Złożony ostatni 35 wniosek o płatność

29.12.2015

29 grudnia 2015r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 35 wniosek  o płatność dla projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. Wniosek, będący wnioskiem o płatność końcową dla projektu opiewał na kwotę ponad 33 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 341,57 mln zł. Wydatki kwalifikowane to kwota ponad 267,95 mln zł. z czego 227,75 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

 

Powrót