• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 12

Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych.

W ramach niniejszego zadania zaplanowano przebudowę 80 przystanków komunikacji autobusowej na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Kielce, tj. przede wszystkim w ciągu drogi krajowej nr 73 (al. J. Popiełuszki – Tarnowska – Źródłowa – al. Solidarności) oraz w ciągach ulic: 1 Maja, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Ks. Bp. Jaworskiego, Klonowej, Massalskiego, Paderewskiego, Pawiej, Sandomierskiej, Seminaryjskiej, al. Szajnowicza-Iwanowa, Ściegiennego, Warszawskiej, Wrzosowej, al. IX Wieków Kielc, Żelaznej, Żytniej i in.

 

Zadanie zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii wykonywania infrastruktury przystankowej w zakresie nawierzchni przystanków (profilowane krawężniki oraz płytki chodnikowe). Umożliwi to bezproblemowy dojazd autobusu jak najbliżej do krawędzi peronu co ułatwi wsiadanie i wysiadanie (również osobom niepełnosprawnym i starszym).

 

Zadanie zakłada również montaż nowoczesnych, jednolitych wiat przystankowych (w trzech rozmiarach w zależności od natężenia ruchu pasażerskiego na danym przystanku), co poprawi komfort oczekiwania pasażerów na autobus. Przewiduje się budowę łącznie 80 nowoczesnych peronów w głównych ciągach komunikacyjnych, z różnymi rozmiarami wiat: małe wiaty - ok. 55 szt., średnie wiaty – ok. 13 szt. oraz duże wiaty – ok. 12 szt.


Jednolity system wiat przystankowych zniweluje dyskomfortowe obecnie warunki oczekiwania na węzłowych przystankach w godzinach szczytowych, zniechęcające do podróży transportem zbiorowym - zbyt małe zadaszenia, niedostateczna ilość siedzisk, tłok (brak przestrzeni).
 

 

 

Powrót