• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 11

Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż 36 elektronicznych przystankowych tablic informacyjnych stanowiących uzupełnienie Systemu Informacji Pasażerskiej wdrożonego w Kielcach w ramach Zadania nr 5 przedmiotowego Projektu. Lokalizacje poszczególnych tablic wyznaczone zostały na podstawie postulatów mieszkańców w rejonach największego ruchu pasażerskiego. Lokalizacja urządzeń objętych zakresem rzeczowym zadania ma charakter rozproszony.

W taką infrastrukturę zostanie wyposażonych 35 miejsc na terenie Kielc:
1. ul. Czarnowska (po obu stronach);
2. ul. Jana Pawła (naprzeciwko Wojewódzkim Domu Kultury)
3. ul. Źródłowa (przy Zagórskiej)
4. ul. Warszawska (przy domu księży emerytów)
5. ul. Grunwaldzka (przy Jagiellońskiej, do centrum)
6. ul. Seminaryjska (przy NFOZ)
7. ul. Warszawska (przy Turystycznej, do centrum)
8. ul. Jana Pawła (przy Wojewódzkim Domu Kultury)
9. al. Solidarności (przy Galerii Echo)
10. ul. 1 Maja (przy Częstochowskiej)
11. ul. Okrzei (przy rondzie)
12. Bukówka (przy pętli)
13. ul. Warszawska (Sady, do centrum)
14. ul. Grunwaldzka (przy Szajnowicza, strona zachodnia)
15. ul. Grunwaldzka (przy PSS Społem)
16. ul. Grunwaldzka (naprzeciwko PSS Społem)
17. ul. Massalskiego (przy Galerii Pasaż Świętokrzyski)
18. ul. Warszawska (przy Orkana, do centrum)
19. ul. Tarnowska (przy bazarach)
20. ul. Warszawska (naprzeciwko Galerii Korona)
21. ul. Żelazna (przy dworcu)
22. Al. J. Popiełuszki
23. Al. IX Wieków Kielc (koło szpitala)
24. Al. IX Wieków Kielc (koło Kościoła Św. Wojciecha)
25. ul. Warszawska (przy stacji Lukoil)
26. ul. Jagiellońska (przy Stacji Krwiodawstwa)
27. ul. Krakowska (przy Lidlu)
28. ul. Podklasztorna (przy ul. Galenowej)
29. ul. Biskupa Jaworskiego (przy ul. Piłsudskiego)
30. ul. Biskupa Jaworskiego (przy ul.Ćwiklińskiej)
31. ul. Biskupa Jaworskiego (przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego)
32. ul. Biskupa Jaworskiego (przy Al. Solidarności)
33. ul. Tarnowska (przy ul. Prostej)
34. ul. Wrzosowa (przy szkole, kier. do centrum)
35. ul. Zagórska (przy ul. Kujawskiej)

Powrót