• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o projekcie

Źródło filmu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Celem projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście.

Realizowany od roku 2009 ten największy i najbardziej złożony projekt miasta Kielce składa się  z 13 zadań, które zdecydowanie usprawniły komunikację publiczną  oraz zwiększyły bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Dzięki realizacji tak kompleksowego projektu wybudowano i przebudowano w Kielcach ponad 7 km dróg, ponad 4 km bus-pasów, wybudowano 7 pętli autobusowych. Mieszkańcy Kielc mogą korzystać z 40 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów. Komunikacja miejska została uzupełniona o dwa dworce autobusowe z pełną infrastrukturą socjalną dla pasażerów. Zamontowanych zostało 60 elektronicznych tablic informacyjnych i 20 automatów do sprzedaży biletów, a 150 autobusów wyposażonych zostało w monitoring wizyjny. W ramach projektu, wybudowanych i zmodernizowanych zostało również 81 nowoczesnych  przystanków, zaprojektowanych z myślą o wszystkich użytkownikach komunikacji publicznej,  w tym: osobach z małymi dziećmi, ludziach starszych, niepełnosprawnych ruchowo, oraz niedowidzących i niewidomych. Wprowadzona została również Kielecka Karta Miejska oraz System Informacji Pasażerskiej,  który przekazuje na tablice przystankowe rzeczywisty czas oczekiwania na autobus danej linii, oraz umożliwia pasażerom obserwowanie, na stronie www lub w aplikacji myBus, położenia autobusów na trasach w czasie rzeczywistym.

Kompleksowość projektu została wielokrotnie dostrzeżona i nagrodzona, w tym m.in. przez Komisję Europejską. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” został finalistą siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards w kategorii „Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego”. Otrzymał również nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014. 

Cały projekt został zakończony zgodnie z umową o dofinansowanie tj. w dniu 31 grudnia 2015r. W jego realizację zaangażowany był duży zespół pracowników z Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego oraz z Urzędu Miasta Kielce – Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydziału Księgowości i Wydziału Budżetu.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 341,57 mln zł. Wydatki kwalifikowane to kwota ponad 267,95 mln zł. z czego 227,75 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. 

Powrót