• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 2

Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce).

Zadanie obejmuje:

  • budowę ulic objętych m.p.z.p.t. NIEWACHLÓW - cz. I,
  • budowę oczyszczalni wód deszczowych,
  • budowę pętli autobusowej.

Zobacz zadanie na mapie miasta

Zobacz film: Podpisanie umowy z wykonawcą zadania 2

Galeria zdjęć

Powrót