• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 5

Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Zadanie obejmuje zakup i montaż 24 elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych oraz 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Tablice zostaną rozmieszczone na przystankach autobusowych oraz w węzłach komunikacyjnych w rejonach największego ruchu pasażerskiego.

Lokalizacja elektronicznych tablic informacyjnych:
1. ul. Żelazna (w pobliżu dworca PKP) – 1 szt.
2. ul. Grunwaldzka (w pobliżu szpitala wojewódzkiego) – 1 szt.
3. ul.Źródłowa (przy skrzyżowaniu z ul. Jarońskich) – 1 szt.
4. ul.Sandomierska (ZEORK) – 1 szt.
5. ul. Sandomierska (na przeciwko ZEORK) – 1 szt.
6. ul. Sandomierska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Źródłową) – 1 szt.
7. ul. Żytnia (strona północna) – 2 szt.
8. ul. Żytnia (strona południowa) – 2 szt.
9. Al. Solidarności (NESTE) – 1 szt.
10. ul. Paderewskiego (strona wschodnia) – 1 szt.
11. ul. Paderewskiego (strona zachodnia) – 1 szt.
12. Al. IX Wieków Kielc (strona południowa) – 2 szt.
13. Al. IX Wieków Kielc (strona północna, Urząd Wojewódzki) – 1 szt.
14. ul. Seminaryjska (strona południowa, przy Rogatce Krakowskiej) – 1 szt.
15. ul. Seminaryjska (strona południowa, obok Targu) – 1 szt.
16. ul. Seminaryjska (strona północna, w pobliżu Targu) – 1 szt.
17. ul. Warszawska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Pocieszki) – 1 szt.
18. ul. Warszawska (Politechnika) – 1 szt.
19. ul. Tarnowska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy) – 1 szt.
20. Os. Ślichowice (MINI Dworzec) – 1 szt.
21. Os. Świętokrzyskie (MINI Dworzec) – 1 szt.

Lokalizacja stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów:
1. ul. Żelazna (w pobliżu dworca PKP) – 1 szt.
2. ul. Grunwaldzka (w pobliżu szpitala wojewódzkiego) – 1 szt.
3. ul. Źródłowa (przy skrzyżowaniu z ul. Jarońskich) – 1 szt.
4. ul. Sandomierska (ZEORK) – 1 szt.
5. ul. Sandomierska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Źródłową) – 1 szt.
6. ul. Żytnia (strona północna) – 1 szt.
7. ul. Żytnia (strona południowa) – 1 szt.
8. Al. Solidarności (NESTE) – 1 szt.
9. ul. Paderewskiego (strona wschodnia) – 1 szt.
10. ul. Paderewskiego (strona zachodnia) – 1 szt.
11. Al. IX Wieków Kielc (strona południowa) – 1 szt.
12. Al. IX Wieków Kielc (strona północna, Urząd Wojewódzki) – 1 szt.
13. ul. Seminaryjska (strona południowa, przy Rogatce Krakowskiej) – 1 szt.
14. ul. Seminaryjska (strona południowa, obok Targu) – 1 szt.
15. ul. Seminaryjska (strona północna, w pobliżu Targu) – 1 szt.
16. ul. Warszawska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Pocieszki) – 1 szt.
17. ul. Warszawska (Politechnika) – 1 szt.
18. ul. Tarnowska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy) – 1 szt.
19. Os. Ślichowice (MINI Dworzec) – 1 szt.
20. Os. Świętokrzyskie (MINI Dworzec) – 1 szt.

 

Zobacz zadanie na mapie miasta
 

Powrót