• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakończenie Zadania 2

30.12.2011

W grudniu 2011r. zakończone zostały roboty budowlano-montażowe w ramach realizacji Zadania 2 - Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce).

Zadanie obejmowało: budowę ulic objętych m.p.z.p.t. NIEWACHLÓW - cz. I, budowę oczyszczalni wód deszczowych,
budowę pętli autobusowej.
 

Powrót