• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 czerwca 2011

15.06.2011

Zadanie, które obejmowało zakup i montaż 24 elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych oraz 20 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, zostało zakończone. Tablice zostały rozmieszczone na przystankach autobusowych oraz w węzłach komunikacyjnych w rejonach największego ruchu pasażerskiego. Działa też już Systemu Informacji Pasażerskiej, który umożliwia określenie rzeczywistego czasu przyjazdu autobusów na każdy przystanek.

Powrót