• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 maja 2011

05.05.2011

Oficjalnie rozpoczęcie realizacji Zadania 1, które obejmuje m.in. budowę węzła drogowego między ulicami: Żelazną - 1-go Maja - Zagnańską, wraz z przebudową ul. Zagnańskiej na odcinku od ulicy 1-go Maja do ulicy Jesionowej, przebudowę Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wraz z ul. Czarnowską oraz przebudowę niezbędnych fragmentów przyległych do obszaru inwestycji ulic wraz z budową oświetlenia oraz sieci i urządzeń technicznych.

Galeria zdjęć

Powrót