• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 marca 2011

15.03.2011

15 marca 2011r. Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcą dla Zadania 1 - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Inżynierem Kontraktu jest firma Bud-Invent Sp. z o.o. Natomiast Wykonawcą robót będzie konsorcjum w składzie: Lider - Mota Engil Central Europe S.A., Partner - Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
 

Powrót