• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 czerwca 2010

02.06.2010

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego Ireneusz Lajs na rozbiórkę budynków zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja 71 i Zagnańskiej 74 w ramach zadania "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Powrót