• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 maja 2010

06.05.2010

Podpisanie umowy z konsorcjum w składzie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z o.o. oraz Zakład Instalacji Sanitarnych "ELA" na roboty budowlano-montażowe w ramach zadania "Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"; zakończenie prac przewidziane do 30 listopada 2011.

Galeria zdjęć

Powrót