• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RegioStars 2014 Awards

25.07.2013

Projekt  został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i znalazł się wśród finalistów siódmej edycji konkursu RegioStars 2014 Awards. Zwycięzcy konkursu poznani zostaną w marcu 2014 r. a wszyscy finaliści będą promowani przez Brukselę – tak, aby stały się wzorem do naśladowania dla innych miast i regionów.

Powrót