• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wniosek o rozszerzenie projektu

05.04.2013

W związku z oszczędościami po przetargach w kwocie około 90 mln zł kosztów kwalifikowanych, podjęta została decyzja o zwróceniu się do Komisji Europejskiej o możliwość wykorzystania tych środków na dodatkowe zadania. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu, w dniu 5 kwietnia 2013r. Miasto Kielce złożyło w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowaną dokumentację aplikacyjną.

Powrót