• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
 • Kielce
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ważne daty

 • 4 luty 2010

  4 luty 2010 Podpisanie umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Budowa pętli i zatok autobusowych"

 • 11 luty 2010

  11 luty 2010 Podpisanie umowy z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski na roboty budowlano-montażowe w ramach zadania "Budowa pętli i zatok autobusowych"; zakończenie prac przewidziane do 15 listopada 2010

 • 6 maja 2010

  6 maja 2010 Podpisanie umowy z konsorcjum w składzie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z o.o. oraz Zakład Instalacji Sanitarnych "ELA" na roboty budowlano-montażowe w ramach zadania "Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"; zakończenie prac przewidziane do 30 listopad...

 • 28 maja 2010

  28 maja 2010 Prezentacja drugiej partii 20 szt. autobusów komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania "Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów"

 • 2 czerwca 2010

  2 czerwca 2010 Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego Ireneusz Lajs na rozbiórkę budynków zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja 71 i Zagnańskiej 74 w ramach zadania "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1-go Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"