• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
 • Kielce
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ważne daty

 • 20 października 2009

  20 października 2009 Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą PO RPW wniosku o dofinansowanie, co oznacza rekomendację do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.

 • 12 listopada 2009

  12 listopada 2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą PO RPW) a Gminą Kielce.

 • 30 listopada 2009

  30 listopada 2009 Prezentacja pierwszej partii 20 szt. autobusów komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania "Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów"

 • 3 grudnia 2009

  3 grudnia 2009 Podpisanie umowy z PHIN CONSULTING Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"

 • 8 grudnia 2009

  8 grudnia 2009 Podpisanie umowy z BUD-INVENT Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"