• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
 • Kielce
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ważne daty

 • 18 sierpnia 2006

  18 sierpnia 2006 Złożenie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zgłoszenia Projektu do Planu Inwestycyjnego PO RPW 2007-2013.

 • 11 października 2007

  11 października 2007 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW 2007-2013.

 • 21 maja 2008

  21 maja 2008 Podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Kielce.

 • 1 czerwca 2009

  1 czerwca 2009 Podpisanie umowy z SOLARIS BUS & COACH S.A. na dostawę 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej w ramach zadania „Zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów” – pierwszy kontrakt na realizację zadań w ramach Projektu.

 • 30 czerwca 2009

  30 czerwca 2009 Przekazanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie Projektu.