• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konsultacje Miisterstwa Rozwoju Regionalnego

29.10.2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 dla środowiska.

Uwagi dotyczące Projektu Prognozy będzie można zgłaszać w terminie do 8 listopada 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza on-line zgłaszania uwag.

W ramach konsultacji odbędzie się w Warszawie  w dniu 6 listopada 2013 r. konferencja , na której wykonawca zaprezentuje Prognozę. Swój udział zgłaszać będzie można poprzez formularz rejestracji.

Szczegóły dotyczące konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

 

Powrót