• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
 • Kielce
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aktualności

 • 10.06.2016 - Podsumowanie projektu

  Zakończyła się realizacja największego projektu Gminy Kielce. Wiecej...

 • 09.06.2016 - Wniosek o płatność końcową zatwierdzony przez PARP

  2 czerwca 2016r. PARP zatwierdził 35 wniosek o płatność. Wiecej...

 • 29.12.2015 - Złożony ostatni 35 wniosek o płatność

  Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi złożył w PARP wniosek o płatność końcową. Wiecej...

Archiwum wiadomości

Informacje o projekcie

Projekt miasta Kielce, dzięki któremu  zakupione zostały  autobusy komunikacji publicznej, elektroniczne tablice informacyjne na przystankach, automaty do sprzedaży biletów, wybudowane zostały nowe ulice w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce), zatoki i pętle autobusowe (w tym dwie z mini dworcami dla pasażerów) oraz węzeł drogowy Żelazna-1-go Maja-Zagnańska.

Czytaj dalej

Zobacz linie uruchomione w ramach projektu

 « 2006

2024 »

 • 18 sierpień 2006

  Złożenie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zgłoszenia Projektu do Planu Inwestycyjnego PO RPW 2007-2013.

  Wiecej...
 • 11 październik 2007

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO RPW 2007-2013.

  Wiecej...
 • 21 maj 2008

  Podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju...

  Wiecej...
 • 01 czerwiec 2009

  Podpisanie umowy z SOLARIS BUS & COACH S.A. na dostawę 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej w ramach...

  Wiecej...
 • 30 czerwiec 2009

  Przekazanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie Projektu.

  Wiecej...
 • 20 październik 2009

  Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą PO RPW wniosku o dofinansowanie, co oznacza rekomendację...

  Wiecej...
 • 12 listopad 2009

  Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości...

  Wiecej...
 • 30 listopad 2009

  Prezentacja pierwszej partii 20 szt. autobusów komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania "Zakup...

  Wiecej...
 • 03 grudzień 2009

  Podpisanie umowy z PHIN CONSULTING Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania...

  Wiecej...
 • 08 grudzień 2009

  Podpisanie umowy z BUD-INVENT Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania...

  Wiecej...
 • 04 luty 2010

  Podpisanie umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w...

  Wiecej...
 • 11 luty 2010

  Podpisanie umowy z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski na roboty budowlano-montażowe...

  Wiecej...
 • 06 maj 2010

  Podpisanie umowy z konsorcjum w składzie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z...

  Wiecej...
 • 28 maj 2010

  Prezentacja drugiej partii 20 szt. autobusów komunikacji miejskiej zakupionych w ramach zadania "Zakup 40...

  Wiecej...
 • 02 czerwiec 2010

  Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Kanalizacyjnego Ireneusz Lajs na rozbiórkę...

  Wiecej...
 • 10 listopad 2010

  Otwarcie mini dworca autobusowego przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego.

  Wiecej...
 • 26 listopad 2010

  Otwarcie mini dworca autobusowego przy ul. Massalskiego.

  Wiecej...
 • 04 styczeń 2011

  Podpisanie umowy z R&G PLUS Sp. z o. o. na realizację Zadania 5

  Wiecej...
 • 14 styczeń 2011

  Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca dofinansowanie do projektu "Rozwój systemu komunikacji...

  Wiecej...
 • 15 marzec 2011

  MZD podpisał umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z Wykonawcą dla Zadania 1.

  Wiecej...
 • 05 maj 2011

  Rozpoczęcie realizacji Zadania 1 - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska...

  Wiecej...
 • 15 czerwiec 2011

  Zakończenie realizacji Zadania 5 - Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych...

  Wiecej...
 • 30 grudzień 2011

  Wybudowane zostały drogi w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce).

  Wiecej...
 • 30 listopad 2012

  Gmina Kielce znalazła się wśród laureatów konkursu "Pokaż swoją stronę internetow@!"

  Wiecej...
 • 05 kwiecień 2013

  Miasto Kielce złożyło w PARP zaktualizowaną dokumentację aplikacyjną, rozszerzającą projekt.

  Wiecej...
 • 01 czerwiec 2013

  Kielecka Karta Miejska w pełni funkcjonuje w mieście.

  Wiecej...
 • 25 lipiec 2013

  Projekt komunikacyjny znalazł się wśród finalistów konkursu RegioStars 2014 Awards.

  Wiecej...
 • 27 listopad 2013

  Podpisanie Aneksu do Umowy, rozszerzającego projekt o dodatkowe 8 zadań.

  Wiecej...